NUORISOTOIMIKUNTA

 Toimikunnan vetäjä on Veijo Honkanen.

Viekijärven Riistamiehet ry on tullut tunnetuksi valtakunnallisestikin merkittävästä työstä nuorisolle suunnattujen eräleirien järjestäjänä. Suurin yksittäinen nuorisolle suunnattu tapahtuma oli vuonna 2009 kesällä pidetty Metsoleiri, johon osallistui 78 nuorta, iältään 10–15-vuotiaita.

Leirien tarkoitus on antaa nuorille perustaidot ja -tiedot mahdollisimman kattavasti eri luonto- ja erä- harrastus mahdollisuuksien toteuttamiseksi. Leiriohjelmassa käydään läpi metsästys-, kalastus-, vaellus- ja retkeilyasioita. Suosituimpia aiheita ovat vuodesta toiseen olleet metsästyskoirat ja kaikki koiriin liittyvät asiat sekä ammunta ja turvallinen aseenkäsittely. Eri eläinlajien tunnistus ja niiden elinympäristöjen tarkkailu ovat myös kiinnostaneet.

Vaikka leirit vaativat seuran jäseniltä runsaan työpanoksen, ovat ne kuitenkin tärkeä osa seuramme toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Toivomme, että pystymme antamaan nuorille paljon kaivattua tietoa luonto- ja eräharrastuksesta ja sen monipuolisuudesta ja tällä tavoin saamaan lisää nuoria mukaan seuramme toimintaan. Siten myös harrastuksemme jatkuvuus on turvattu.

Olemme myös halukkaita ottamaan nuoria jäseniä seuraamme ja tällä tavoin helpottamaan harrastuksen alkuun pääsemistä.

Seuraava nuorisoleiri on suunnitteilla vuodelle 2013.