RIISTANHOITOTOIMIKUNTA

Vetäjänä toimii Kari Kokkonen, puh. 045 1218893.

Seuran alueella on jo useiden vuosikymmenien ajan pidetty riistapeltoja, jotka kylvetään joka kevät tuottamaan lisäravintoa kaikelle riistalle ja siten auttamaan ravinnonsaantia etenkin silloin, kun poikaset ovat vielä emojensa mukana. Lisäruokinta parantaa myös eläinten selviämistä talven yli. Ruokintapaikat on pyritty sijoittelemaan siten, ettei niistä synny haittaa muulle viljelylle, liikenteelle tai kotieläimille.

Jänikset ja hirvet ovat vakituisia vieraita riistapelloilla lumien tuloon saakka ja viimeiset vihreät kaivellaan vielä ensilumien altakin. Myös metsäkanalinnut käyvät pelloilla silloin tällöin.
Metsään viedään keväisin nuolukiviä hirvelle ja jänikselle ja niitä uusitaan tarvittaessa. Syksyllä kaadetaan myös haapoja, jotka varsinkin jänis osaa hyödyntää tehokkaasti.
Riistakolmiolaskennat toteutetaan myös toimikunnan vetäjän johdolla kevättalvisin hiihtäen ja syyskesällä kävellen. Näin saadaan aikaan kuva riistakantojen suuruudesta ja poikastuotosta, joka pitkälti määrää vuosittaiset riistakiintiöt seuramme jäsenille.
 
Suunnittelemme vuosittaisen metsästyksen siten ettei riistaeläimien kanta heikkene vaan pysyy elinvoimaisena ja lisääntymiskykyisenä.